Skip to main content

BeeRabi IPA Recipe (Hebrew)

 BeeRabi IPA (Indian Pale Ale) Recipe - In Hebrew


מרכיבים ל-20 ליטר בירה:

1. רכז לתת בהיר 3.7 קילו

2. לתת ארומטי 45 – 0.40 קילו

3. לתת וינה – 0.40 קילו

4. לתת חיטה – 0.20 קילו

5. שמרים פרמנטיס 05-US

6. קליפת תפוז מריר – 30 גרם (25 לבישול, 5 לדריי הופינג)

7. כשות סיטרה – 90 גרם (לבישול)

8. כשות פלקונרס פלייט – 60 גרם (לדריי הופינג)

9. דקסטרוז – 80 גרם

בישול: תאור לוחות זמנים להוספת מרכיבים בזמן שעת הרתיחה:

דקה: 1 – 30 גרם כשות סיטרה

דקה: 15 – 30 גרם כשות סיטרה

דקה: 30 – 15 גרם כשות סיטרה

דקה: 50 – 15 גרם כשות סיטרה; 25 גרם קליפת תפוז

DRY HOPPING

לאחר הפרדה מהמשקעים, הוספת 60 גרם פלקונרס פלייט; 5 גרם קליפת תפוז

בקבוק:

80 גרם של dextrose לגיזוז